Thiết kế nội thất là việc tổ chức không gian hợp lý theo công năng sử dụng và mong muốn người dùng. Nó cần đảm bảo cân bằng 03 yếu tố: thẩm mỹ, công năng và trải nghiệm người dùng. Thiết kế nội thất bao gồm các hoạt động như thiết kế mặt, phân chia không gian, bố trí nội thất sao cho đạt được mục đích không gian mong muốn.
Tuy nhiên với các không gian thông thường, công năng thường được yếu tố được ưu tiên tối ưu đầu tiên, đôi khi các yếu tố thẩm mỹ, trải nghiệm phải đánh đổi lấy công năng.
Thiết kế nội thất chung cư sang trọng ngoài cân bằng 03 yếu tố trên còn phải cân bằng đến yếu tố cá nhân hóa người dùng và thể hiện tính cảm cao cấp. Đây là những điểm ấn tượng, khác biệt của không gian cao cấp so với không gian thông thường.
.
BA design - Design with details
TƯ VẤN FREE: https://forms.gle/eghjBk5ZDbextHWN7
https://ba-design.vn
0931 570 579
Thanh Xuân, Hà Nội | Hải An, Hải Phòng


Bài viết khác cùng Box :