Phần mềm quản lý tòa nhà văn phòng - PMSS Office là một giải pháp công nghệ được xây dựng và phát triển bởi Công ty Công nghệ Salink Việt Nam. Đây là một phần mềm được xây dựng và đóng gói để dành riêng cho loại hình bất động sản tòa nhà văn phòng. Toàn bộ quy trình, quy định, quy chế, biểu mẫu,... đều được chuyển đổi số trên cùng một hệ thống nhằm phục vụ công tác quản lý vận hành. PMSS Office giúp đáp ứng một cách nhanh chóng nhiều dịch vụ đến khách hàng và chuyên nghiệp hóa quy trình quản lý vận hành tòa nhà văn phòng.


Bài viết khác cùng Box :