Ứng dụng thu thập dữ liệu tạm thời: Tên thiết bị, Id thiết bị để phục vụ mục đích tối ưu trải nghiệm người dùng, chống gian lận. Mọi thông tin cá nhân sẽ được xóa bỏ hoàn toàn khi người dùng gỡ ứng dụng.
Link ứng dụng: https://play.google.com/store/apps/d...igo.kenhreview


Bài viết khác cùng Box :