"GÓI BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU: Mở công ty + Đăng ký Thương hiệu*(Trademark)
1. Đăng ký công ty mới tại*Singapore:
Đăng ký tên & thành lập công ty với Sở kế hoạch đầu tư Singapore (ACRA) / Company name
check & registration with ACRA
Soạn thảo Điều lệ hoạt động công ty / Memorandum & Articles of Association
Viết biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị / First Directors’ Minutes
Thiết lập giấy chứng nhận cổ phần / Share certificate
Bản thông tin về doanh nghiệp đăng tại trang web của ACRA / Company profile from ACRA
Chứng nhận thành lập doanh nghiệp (bản điện tử) / Incorporation certificate
Làm con dấu và đăng ký con dấu / Company stamp & seal
Nếu doanh nghiệp muốn đăng ký trên 2 cổ đông hoặc giám đốc, phí đăng ký cho người thứ 3 trở đi là USD60/người
2. Địa chỉ đăng ký công ty / Registered Address Service
3. Dịch vụ Thư ký / Secretarial Services
4. Giám đốc chỉ định / Nominee Director
5. Đặt cọc đảm bảo / Security Deposit
6. Đăng ký Thương hiệu tại Singapore / Trademark registration

Chú ý:

Đặt cọc đảm bảo/Security Deposit chỉ được sử dụng vào việc đóng cửa công ty (nếu xảy ra trong tương lai), phần còn lại sau khi trừ chi phí đóng cửa công ty sẽ được hoàn trả lại cho chủ sở hữu công ty. (Security deposit will only be used for company closure. The remainder after all outstanding related expenses will be returned to shareholders)
Kết quả đăng ký thương hiệu tuỳ thuộc vào xét duyệt của các cơ quan chức năng tương ứng.

Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ VietCham Singapore:

Tel: (+84)*‎090 100 65 65 (Call/SMS/Viber/Zalo/WhatsApp/WeChat) hoặc (+65) 9237 3692
Email: contact@vietcham.org.sg
Website: MoCongTySingapore.com | www.vietcham.org.sg"


Bài viết khác cùng Box :