Sổ đỏ là một loại giấy tờ quan trọng, chứng minh quyền sử dụng đất, cùng quyền sở hữu nhà ở với tài sản khác gắn liền đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở cần thực hiện đúng trình tự thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu tiên. Việc làm đúng thủ tục từ lần đầu giúp bạn dễ dàng hoàn thiện các giấy tờ khác như thủ tục sang tên sổ đỏ cho tặng.Trình tự thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu theo đúng quy định pháp luật

Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu được quy định tại Điều số 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Chủ sở hữu đất, chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ tại Văn phòng làm việc công theo quy định.
Hồ sơ bao gồm:
Mẫu đơn số 04/ĐK.
Sổ đỏ.
Giấy tờ khác chứng minh việc sử dụng đất, sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Thẩm tra hồ sơ
Văn phòng hoặc các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, xác định nguồn gốc đất, tình trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản gắn liền với đất và thông báo kết quả thẩm tra hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Lập hồ sơ cấp sổ đỏ
Văn phòng đăng ký đất đai hợp pháp để nộp hồ sơ cấp sổ đỏ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ.

Bước 5: Cấp sổ đỏ
Cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ ký cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu là không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí cấp sổ đỏ

Lệ phí cấp sổ đỏ được quy định tại Điều 5 Nghị định 88/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Đối với đất nông nghiệp:
Loại đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là 500 đồng/m2.
Loại đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng là 1.000 đồng/m2.
Đối với đất phi nông nghiệp:
Loại đất ở là 100.000 đồng/m2.
Loại đất sử dụng vào mục đích công cộng là 25.000 đồng/m2.

Một số lưu ý khi làm trình tự thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu
Khi nộp hồ sơ, người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có thể nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.
Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng đất, chủ nhà tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh thì Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, xác định nguồn gốc đất.Kết luận

Qua đây, bạn đã vừa được biết thêm trình tự thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu. Bạn cần nắm rõ trình tự trên để có thể thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Khi bạn gặp bất kỳ trục trặc nào trong các bước cấp sổ đỏ, bạn nên tìm đến tư vấn nhà đất với các chuyên gia xây dựng và hoàn công tại Askany để được hỗ trợ một cách tối ưu.


Bài viết khác cùng Box :