Hình thức bán hàng qua mạng, nhất là bằng cách Livestream ở những năm gần đây chưa có dấu hiệu thuyên giảm bởi những lợi ích mà nó mang lại. Trở thành thị hiếu kinh doanh của tất cả các shop bán hàng...