Theo ngũ hành con người gồm có 5 mệnh đó là mệnh Kim, mệnh Mộc, mệnh Thủy, mệnh Hỏa, Mệnh Thổ. Mỗi vị giám đốc sẽ mang những mệnh khác nhau chính vì vậy để thiết kế nội thất phòng giám đốc hợp phong...