Khi bước đầu lên ý tưởng thiết kế khoảng không gian trường học hoạt bát, hiện đại, trước tiên công ty chúng tôi sẽ phân tích tính quy mô, con số học viên, sinh viên và những khoảng không gian cần có...