Tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị vệ sinh dựa trên rất nhiều yếu tố như: diện tích phòng tắm, cách thức lắp đặt từng thiết bị. Để làm được điều này, các gia đình cần nắm được những quy tắc theo tiêu chuẩn...