Việc chọn ghế văn phòng cho vị trí giám đốc không chỉ đơn thuần là việc chọn một chiếc ghế bình thường, mà nó mang ý nghĩa về quyền lực, uy nghiêm, và vị thế đứng đầu. Khi tiến hành việc lựa chọn...