Vừa qua ngày 16 tháng 7, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (ACG) đồng tổ chức Hội thảo giải pháp 4.0 cho không gian nội thất tại thành phố biển Phan Thiết cùng 2 đơn vị nổi tiếng trong ngành tại đây là Mỹ...