Về kiểu dáng và tính thời thượng
Nhìn chung, kiểu dáng của các sản phẩm bàn giám đốc hiện nay vô cùng đa dạng. Những sản phẩm nhập khẩu hay trong nước cũng đã bắt kịp với xu hướng mới của thế giới....