Chuyện là vợ chồng mới cưới chúng em định xây nhà, các mảng khác thì ô tô kê rồi nhưng riêng các phần cửa thì hơi phân vân 1 tí. Em thi muốn làm cửa nhôm còn vợ thì lại thích kiểu cửa gỗ nhìn cho cổ...