Do nhu cầu sống và kinh tế cũng như kinh doanh hiện nay mà chủ đầu tư kinh doanh hiện nay mà nhiều chủ đầu tư đã lựa chọn một phương thức riêng, ví dự như kết hợp không gian sống cùng với không gian...