Phòng giám đốc được thiết kế nội thất rất khoa học và hài hòa về màu sắc