Giới thiệu chung về vách ngăn nhôm kính cửa lùa
Vách nhôm kính dạng lùa là sự hài hòa kết hợp giữa vách ngăn và cửa kính lùa. Loại cửa này thường dùng để ngăn phương pháp giữa các phòng mang nhau....