(Hà Nội) Tối ngày 1 tháng 12 năm 2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt...