Trung Tâm Giáo Dục Và Phát Triển Tin Học Đà Nẵng là cơ sở đào tạo Nhân Sự tin học văn phòng chất lượng cao. Trung tâm mở lớp thường xuyên Khóa Học Tin Học Văn Phòng Cho Người Đi Làm nhằm giúp học...