Bên đơn vị Huy Hoàng nhận thu mua đầy đủ các chủng loại phế liệu nói chung và Thu Mua Nhựa Phế Liệu giá cao trên 30% tại phía bắc và Hà Nội nói riêng với đội ngũ tư vấn viên phục vụ 24/24 tới các...