Là 1 trong ba vùng lãnh thổ rộng lớn của Canada Nunavut được náo tới là một vùng đất có lúc hậu giá lạnh bậc nhất cả nước. Chính vì vậy đây cũng là vùng đất mà chưa có phổ quát người nhập cư Canada...