Đọc mãi mới biết là bác thiết kế phòng họp tinh tế.

Phần tùy thuộc vào văn hóa từng doanh nghiệp mình thấy không hề hợp lý. thay vào đó là mô hình doanh nghiệp.
Ví dụ :
+ Với văn phòng đại diện...