Việc mang nước trong bình xăng có thể khiến giảm đi hiệu suất hoạt động của động cơ xe, vì nó tác động nghiêm trọng tới những bộ phận như kim phun động cơ, con đường ống nhiên liệu… Dù là ít hay rộng...