Kích thước
Kích thước tủ giày cũng là một nhân tố đáng chú ý khi chọn lựa tủ giày, kích thước tủ cần phụ thuộc nhiều vào diện tích của căn phòng, bảo đảm sự kết hợp và mang tính thẩm mỹ cho bố cục...