Cây Hồng Anh xuất xắc cây hoa hồng Anh tất cả tên khoa học: Mandevilla sanderi, khi là cây giữa mộc, cành nhánh lâu năm mềm leo, hoa Khủng màu sắc hồng mọc thành xim ngắn sinh sống ngọn cành.
Đến...