Chiếc dễ dàng của nghề nội dung là ai cũng có thể gây đc. Còn chiếc khó khăn của nghề nội dung đó là ai cũng đều có thể bình luận chỉnh sửa. Vậy nghề content writer Tại In-house và Agency có gì khác...