Ngày nay có rất nhiều doanh nghiệp dùng các phần mềm làm những nghiệp vụ kế toán với mục đích tiết kiệm chi phí cũng như thời gian. Do vậy có rất nhiều phần mềm kế toán cho chúng ta chọn như Misa,...