Chủ sở hữu của sàn giao dịch XM là Điểm giao dịch của Công ty tài chính, được thành lập vào năm 2009 theo giấy phép thương mại được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CYSEC 120/10). XM được...