Khái niệm nhà gỗ lắp ghép hay nhà gỗ thông minh đã được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây. Các thiết kế nhà gỗ lắp ghép ở Việt Nam được sử dụng khá phổ biến ở các homestay và các khu nghỉ...