Bungalow đang là hình nghỉ dưỡng khá được các du nước ngoài ưa chuộng hiện nay. Do đó, đầu tư vào các mô hình bungalow giá rẻ có thể xem là một lựa chọn khá đúng đắn vào thời điểm hiện nay.
Tuy...