Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao có nhiều đội bóng muốn dừng giải? Tại sao những đề xuất của một số CLB lại có một điểm chung, đó là không xuống hạng?

Tất nhiên, đó là một giải pháp mà nhà điều...