Nội Thất Kim Thanh chuyên sản xuất và phân phối bồn tắm nằm các loại: bồn tắm oval liền khối, bồn tắm chữ nhật liền khối, bồn tắm ráp yếm, bồn tắm góc, bồn tắm đôi, ....
...