Đá ốp lát Thanh Hóa luôn nổi tiếng về chất lượng. Không chỉ được lựa chọn cho nhiều công trình trong nước mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện nay, thị trường đá vô cùng đa dạng. Giữa thực trạng...